ทักษะการหยุดลูกฟุตบอลด้วยหน้าอก

ทักษะการหยุดลูกฟุตบอลด้วยหน้าอก

ฟุตบอล

ทักษะการหยุดลูกฟุตบอลด้วยหน้าอกโดยที่จะใช้เมื่อลูกฟุตบอลนั้นมาด้วยคงวามเร็วมาแบบประชิดตัว และมีความสูงกว่าในระดับเอว และเป็นการหยุดลูกฟุตบอลเพื่อให้ตกลงตรงด้านหน้าของนักฟุตบอล และได้จังหวะในการเตะลูกฟุตบอลที่กำลอยกลางอากาศ หรือทำการเตะลูกฟุตบอลที่เรียดต่อได้ตามแต่จังหวะที่นักฟุตบอลนั้นได้จะหวะในการส่งลูกฟุตบอล และนักฟุตบอลนั้นให้หันหน้าเข้าหาทิศทางของลูกฟุตบอลที่คาดว่าลูกฟุตบอลจะตกลงมา โดยนักฟุตบอลนั้นจะต้องมีสายตาที่คอยจับจ้องลูกฟุตบอล และเท้าทั้งสองจะต้องขนานกัน หรือไม่เท้าใดเท้าหนึ่งจะอยู่หน้าก็ได้ และเมื่อลูกฟุตบอลที่กำลังลอยมาที่เกือบจะกระทบหน้าอกของนักฟุตบอลนั้นให้นักฟุตบอลยกตัวขึ้นทันทีแล้วเกลงกล้ามเนื้อบริเวณส่วนอกโดยเกร็ง และเข่าย่อเพื่อที่จะจังหวะของลูกฟุตบอลที่กำลังลอยมากะทบที่หน้าอกของนักฟุตบอลโดยให้กระทบหน้าอกและให้นักฟุตบอลเอนหลังผ่อนอกลงเล็กน้อยเพื่อที่จะได้ลดแรงของลูกฟุตบอลที่กำลังลอยมา โดยใช้หน้าอกจะอยู่ในลักษณะที่เหมือนเป็นแอ่งไว้รองรับลูกฟุตบอล และกางแขนออกเพื่อที่จะช่วยในการทรงตัวในการรับลูกฟุตบอลโดยงอเข่าของเท้าด้านหน้าเพียงเล็กน้อย และค่อยๆผ่อนตัวลงทันทีแล้วปล่อยให้ลูกฟุตบอลตกลงบนพื้นสนามฟุตบอลแล้วให้นักฟุตบอลก้าวเท้าไปข้างหน้าเพื่อที่จะครอบครองลูกฟุตบอลเพื่อที่จะเล่นต่อ หรือทำการเตะลูกฟุตบอลโดยส่งต่อตามจังหวะและหาโอกาสในการทำประตู หรือส่งให้เพื่อนร่วมทีม

Comments are Disabled