ทักษะการหยุดลูกฟุตบอลด้วยเข่า

ทักษะการหยุดลูกฟุตบอลด้วยเข่า

ลูกฟุตบอล

ทักษะการหยุดลูกฟุตบอลด้วยเข่า และใช้หน้าขาของนักฟุตบอลใช้หน้าขาเพื่อที่จะทำการหยุดลูกฟุตบอล และทำให้ลูกฟุตบอลนั้นลอยสูงขึ้นอยู่ในระดับที่จะทำการเตะลูกฟุตบอลซ้ำด้วยลูกวอลเล่ย์ได้ง่ายขึ้น และถ้าเราจะทำการหยุดลูกฟุตบอลด้วยหน้าขานั้นจะต้องหันหน้าเข้าหาทิศทางที่ลูกฟุตบอลจะลอยมา เพราะเราจะได้เคลื่อนที่ไปในทิศทางของลูกฟุตบอล นักฟุตบอลนั้นจะต้องรีบเข้าไปหาตำแหน่งที่คาดว่าลูกฟุตบอลนั้นน่าจะตกลง ตัวนักฟุตบอลนั้นจะต้องใช้สายตาจับจ้องลูกฟุตบอล และจะต้องกางแขนออกเพื่อที่จะช่วยในการทรงตัวไม่ให้ล้มลง และจดเท้าข้างที่ใช้ในการรับลูกฟุตบอลนั้นเป็นหลักเอาไว้บนพื้น และนักฟุตบอลจะต้องเข่างอเล็กน้อยเพื่อที่จะทำการรับลูกฟุตบอลที่กำลังลอยมาได้ระยะที่ตัวนักฟุตบอลได้หาตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว พอหลังจากนั้นก็ให้ยกเข่าข้างเราที่จะใช้หยุดลูกฟุตบอลเพื่อที่จะขึ้นจนขาท่อนบนเกือบขนานกับพื้นสนามฟุตบอล และขาท่อนล่างก็จะต้องทำมุมกับเข่าอีกข้างประมาณ 90 องศา และใช้หน้าขาที่บริเวณเหนือเข่าของเราเล็กน้อยเพื่อที่จะใช้ในการรับลูกฟุตบอล และจังหวะที่จะสัมผัสลูกฟุตบอลแล้วให้ผ่อนขาลงเล็กน้อยเพื่อที่จะได้ลงแรงของลูกฟุตบอลลง เพราะถ้าเราลงแรงจากลูกฟุตบอลได้แล้วก็ให้ลูกฟุตบอลนั้นกระดอนจากขาลงสู่พื้นสนามฟุตบอลด้านหน้าของเรา แล้วใช้ฝ่าเท้า หรือข้างเท้าใช้ในการหยุดลูกฟุตบอลแล้วก็หาจังหวะส่งต่อให้กันเพื่อนร่วมทีม

Comments are Disabled